หน้าหลัก
ศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้
 
   
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
 
  วิธีการสมัคร
   
    หากท่านต้องการสมัครเรียนที่ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย ท่านสามารถเลือกสมัครได้จากสองช่วงเวลาดังนี้

1. ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนเพื่อเริ่มเรียนในเดือนพฤษภาคม ใบสมัครทั้งชุดและใบรับรองต่างๆ ของนักศึกษาคนไทยและนักศึกษาต่างชาติ จะต้องส่งมายังสำนักงานศูนย์อบรมฯ ภายในวันที่ 30 มีนาคม เพื่อเริ่มเรียนในเดือนพฤษภาคม
2. ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนเพื่อเริ่มเรียนในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ใบสมัครทั้งชุดและใบรับรองต่างๆ ของนักศึกษาคนไทยและนักศึกษาต่างชาติ จะต้องส่งมายังสำนักงานศูนย์อบรมฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน เพื่อเริ่มเรียนในเดือนพฤศจิกายน

หากท่านต้องการสมัครเรียนที่ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย

กรุณาปฏิบัติตามข้อแนะนำในการสมัครดังต่อไปนี้ :
ขั้นตอนการสมัคร :
1. คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ใบสมัคร ใบรับรองจากศิษยาภิบาล
    และใบรับรองผู้ใกล้ชิด
2. อ่านคำแนะนำต่างๆ บนหน้าแรกของใบสมัคร
3. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งกลับมายังศูนย์อบรมฯ ทางไปรษณีย์
    หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศูนย์อบรมฯ
4. นำใบรับรองจากศิษยาภิบาลไปให้ศิษยาภิบาลของท่านกรอกรายละเอียด
    และส่งไปรษณีย์กลับมายังศูนย์อบรมฯ โดยตรง
5. นำใบรับรองบุคคลใกล้ชิดไปให้เพื่อนของท่านกรอกรายละเอียด
    และส่งไปรษณีย์กลับมายังศูนย์อบรมฯ โดยตรง


เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1x1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
(กรุณาส่งมาพร้อมกับใบสมัคร)


ส่งใบสมัครของท่านกลับมาที่ :
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย
ตู้ ป.ณ. 175 ไปรษณีย์ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

เมื่อได้รับใบสมัครของท่านพร้อมกับใบรับรองต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
ศูนย์อบรมฯ จะเริ่มพิจารณาใบสมัครของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนที่
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย กรุณาติดต่อ :
โทรศัพท์: 0-2295-2061-3
โทรสาร: 0-2295-2064
Email :
Rhema Thailand

Download เอกสารการสมัครเข้าเรียน
ใบสมัครเข้าศึกษา
ใบรับรองจากศิษยาภิบาล
ใบรับรองจากผู้ใกล้ชิด