หน้าหลัก ผูกพันธ์ใจเราไว้ด้วยกัน
 
   
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
วัตถุประสงค์สมาคมศิษย์เก่า   คำเทศนาในการประชุมศิษย์เก่า   สมัครสมาชิกศิษย์เก่า   ตารางสอน
 
    ตารางการเรียนการสอนของศูนย์อบรมฯ
   
   
หลักสูตรรายวิชาของศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย ประจำปีการศึกษา มิถุนายน-กันยายน 2018
วิชา
ผู้สอน
วันที่
 
เทอม 1
1. ความชอบธรรม
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
4 มิถุนายน  – 8 มิถุนายน
2. พื้นฐานความเชื่อ1
ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
11 มิถุนายน  – 15 มิถุนายน
3. สิทธิอำนาจของผู้เชื่อ
ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
18 มิถุนายน  –22 มิถุนายน
4. สำรวจพันธสัญญาเดิม
ศจ. ศรันยา ฮอสแมน
25 มิถุนายน –  29 มิถุนายน
 
เทอม 2
1. พื้นฐานชีวิตคริสเตียน
ศจ. ศรันยา ฮอสแมน
2 กรกฎาคม –  6 กรกฎาคม
2. การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 1
ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ
9 กรกฎาคม –13 กรกฎาคม
3. คุณลักษณะของผู้เชื่อ
คุณโยทะกา โสภาบุตร
16 กรกฎาคม –  20 กรกฎาคม
4. การประกาศส่วนตัว
ศจ. ศรันยา ฮอสแมน
23 กรกฎาคม –27 กรกฎาคม
 
เทอม 3
1. หลักการก่อร่างฝ่ายวิญญาณ
ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
กรกฎาคม 30 –  3 สิงหาคม
2. พระคริสต์ผู้ทรงรักษา
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
สิงหาคม 6 –  10 สิงหาคม
3. วิญญาณศาสตร์
ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
สิงหาคม 13 –17 สิงหาคม
4. บทนำสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ
20 สิงหาคม –24 สิงหาคม
 
เทอม 4
1. พันธกิจช่วยเหลือ
คุณปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
27 สิงหาคม– 31 สิงหาคม
2. พื้นฐานความเชื่อ 2
ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
3 กันยายน –  7 กันยายน
3. เทศนา
ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ
10 กันยายน  –  13 กันยายน