หน้าหลัก ผูกพันธ์ใจเราไว้ด้วยกัน
 
   
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
วัตถุประสงค์สมาคมศิษย์เก่า   คำเทศนาในการประชุมศิษย์เก่า   สมัครสมาชิกศิษย์เก่า   ตารางสอน  
 
วัตถุประสงค์สมาชิกศิษย์เก่า
     
สมาชิกศิษย์เก่าเรมาประเทศไทย ตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษา
จากศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทยได้รักษาสายสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สำเร็จการศึกษากับศูนย์อบรมฯ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการรักษาสายสัมพันธ์
อันดีระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน

  วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่าเรมาคือ รับใช้และหนุนใจผู้สำเร็จการศึกษา
โดยการสอนพระวจนะของพระเจ้า เราจึงขอเชิญท่านเข้ามามีส่วนร่วม
และเป็นสมาชิกในนิมิตรของพันธกิจเรมาทั่วโลก