หน้าหลัก ผูกพันธ์ใจเราไว้ด้วยกัน
 
   
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
วัตถุประสงค์สมาคมศิษย์เก่า   คำเทศนาในการประชุมศิษย์เก่า   สมัครสมาชิกศิษย์เก่า   ตารางสอน
   สมัครสมาชิกศิษย์เก่า
 

ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ มีความปรารถนาที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับท่าน  เป็นแรงสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับท่านต่อไป  ด้วยเหตุผลนี้ จึงขอเชิญท่านกรอกใบสมัครที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้ เพื่อเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าเรมาประเทศไทย ซึ่งการเป็นสมาชิกนี้จำเป็นต้องมีการกรอกและส่งใบสมัครเพื่อต่ออายุสมาชิกเป็นรายปี สำหรับศิษย์เก่าฯ ที่ยังไม่เคยกรอกใบสมัคร หรือไม่ได้ต่ออายุสมาชิกนานแล้ว  หรือศิษย์เก่าฯ ที่อายุการเป็นสมาชิกของท่านกำลังจะสิ้นสุดลงในสิ้นปีนี้ กรุณากรอกและส่งใบสมัครของท่านกลับมายังสมาคมศิษย์เก่าฯ

พร้อมแนบค่าสมัครหรือค่าต่ออายุศิษย์เก่าฯ เป็นจำนวนเงิน 100 บาท โดยการเป็นสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2013 หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกแบบซีดี กรุณาส่งใบสมัครกลับมาพร้อมแนบค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 300 บาท เพื่อที่ท่านจะได้รับซีดีคำเทศนาทุกเดือน

 
   ในฐานะสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าฯ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆดังนี้
 
   1. เข้าร่วมการประชุมศิษย์เก่า (ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน โดยมีการประชุมเดือนเว้นเดือน)
 
   2. เข้าร่วมชั้นเรียนที่ศูนย์อบรมฯ เรมาประเทศไทยได้ทุกวิชา
 
   3. ได้รับวารสารสายใยศิษย์เก่าฯ
 
   4. ท่านจะสามารถร่วมไปกับนิมิตของเรมาทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง (หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นของผู้ที่ต่ออายุสมาชิกกับทางสมาคมศิษย์เก่าฯ เท่านั้น)
 
หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือเปลี่ยนแปลงงานรับใช้ กรุณาคลิ๊กที่นี่ (มีให้กรอกข้อมูล แล้วส่งมาที่อีเมล์ของเรมา)
 
สมาคมศิษย์เก่าเรมาประเทศไทย
ตู้ ป.ณ. 175 ไปรษณีย์ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2061-3
โทรสาร: 0-2295-2064
Email : Rhema Thailand


DOWNLOAD ใบสมัครสมาชิกศิษย์เก่า
 
   สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าเรมาจะได้รับคือ
 
   1. ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมชั้นเรียนที่ศูนย์อบรมฯได้ทุกวันตลอดเทอม
 
   2. ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเมื่อมีวาระการประชุม หรือการสัมมนาพิเศษที่ศูนย์อบรมฯ จัดขึ้น
 
   3. ท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับหนังสือใหม่ที่เพิ่งออกวางจำหน่าย
 
   4. ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการประชุม หรือการสัมมนาซึ่งสมาคมศิษย์เก่าเรมา
        จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
 
   5. ท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าเป็นสมาชิกของชมรมซีดีคำเทศนาซึ่งท่านจะได้รับ
        ซีดีคำเทศนาเป็นประจำทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม
        ของทุกปี (โดยไม่เสียค่าใช้สมาชิก 300 บาท ต่อปี)