หน้าหลัก ผูกพันธ์ใจเราไว้ด้วยกัน
 
   
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
วัตถุประสงค์สมาคมศิษย์เก่า   สายใยศิษย์เก่า    สมัครสมาชิกศิษย์เก่า
    ตารางสอน   ข่าวสารศิษย์เก่า    คำพยานศิษย์เก่า
   วิธีการสมัครสมาชิกศิษย์เก่า
   
 
   คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าเรมาประเทศไทย
 
   1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีที่1 มาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี และยังไม่ได้ศึกษาต่อปีที่2
 
   2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปีที่2 จากศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย
 
   3.เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในทางของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ
 
   4. กรอกใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิกภาพของสมาคมศิษย์เก่า โดยเสียค่าสมัคร/ต่ออายุ
     100 บาท/ปี ซึ่งระยะเวลาของการเป็นสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
     ของทุกป
 
ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆอย่างครบถ้วนในแบบฟอร์ม
ใบสมัคร/ต่ออายุ พร้อมแนบเงินจำนวน 100 บาท และส่งมายังสำนักงานของศูนย์อบรมฯ
และหากท่านต้องการสมัครเป็นสมาชิกชมรมซีดีคำเทศนา กรุณาระบุให้ชัดเจนในใบสมัคร
พร้อมแนบเงินจำนวน 300 บาท
มาด้วย และกรุณาส่งกลับมาท
 
สมาคมศิษย์เก่าเรมาประเทศไทย
ตู้ ป.ณ. 175 ไปรษณีย์ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2061-3
โทรสาร: 0-2295-2064
Email : Rhema Thailand


DOWNLOAD ใบสมัครสมาชิกศิษย์เก่า
 
   สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าเรมาจะได้รับคือ
 
   1. ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมชั้นเรียนที่ศูนย์อบรมฯได้ทุกวันตลอดเทอม
 
   2. ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเมื่อมีวาระการประชุม หรือการสัมมนาพิเศษที่ศูนย์อบรมฯ จัดขึ้น
 
   3. ท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับหนังสือใหม่ที่เพิ่งออกวางจำหน่าย
 
   4. ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมการประชุม หรือการสัมมนาซึ่งสมาคมศิษย์เก่าเรมา
        จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา
 
   5. ท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าเป็นสมาชิกของชมรมซีดีคำเทศนาซึ่งท่านจะได้รับ
        ซีดีคำเทศนาเป็นประจำทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม
        ของทุกปี (โดยไม่เสียค่าใช้สมาชิก 300 บาท ต่อปี)