ท่านสามารถฟังคำเทศนาออนไลน์ได้โดยคลิ๊กลิ้งค์หัวข้อที่ท่านต้องการ และสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้โดยคลิ๊กขวาที่ลิ้งค์หัวข้อที่ต้องการ เลือกเมนู Save Link As...1 ก.ค 2018
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ
8 ก.ค 2018

[955] เดือนครอบครัวแข็งแกร่ง
ครอบครัวแข็งแกร่ง ตอนที่ 2 ตามพระฉายของพระองค์

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม

[955] เดือนครอบครัวแข็งแกร่ง
ครอบครัวแข็งแกร่ง ตอนที่ 3 ระบบระเบียบของพระเจ้าสำหรับครอบครัว

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม

[955] เดือนครอบครัวแข็งแกร่ง
ครอบครัวแข็งแกร่ง ตอนที่ 4 บทบาทของสามีและภรรยา

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม

- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ

- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ

- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ
15 ก.ค 2018
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ
22 ก.ค 2018
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ
29 ก.ค 2018
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม