หน้าหลัก
คริสตจักรบุกเบิกคริสตจักร
 
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
     
 
ศูนย์อบรมบุกเบิกคริสตจักรประเทศไทย คือส่วนหนึ่งของโครงการพลิกประเทศไทย และได้ทำตามจุดประสงค์ นิมิตร และกลยุทธ์ของโครงการพลิกประเทศไทย

   

จุดประสงค์

พลิกประเทศไทยโดยการบุกเบิกคริสตจักรเรมาขึ้นในทุกจังหวัดของประเทศไทย

 
 

นิมิตร

คริสตจักรเรมากรุงเทพฯ จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าในประเทศไทย โดยการบุกเบิกคริสตจักรที่เข้มแข็งซึ่งจะบุกเบิกคริสตจักรต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในทุกๆจังหวัด

   
       
 

กลยุทธ์

เรมาประเทศไทยจะกระทำให้นิมิตรในการบุกเบิกคริสตจักรสำเร็จลง โดยการฝึกอบรมทีมคริสตจักรผ่านทางศูนย์อบรมบุกเบิกคริสตจักรประเทศไทย

ซึ่งผ่านทางศูนย์อบรมบุกเบิกคริสตจักรประเทศไทย นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมเรื่องการบุกเบิกคริสตจักรใหม่ การนำคริสตจักร และการทำให้คริสตจักรเติบโต รวมถึงการทำงานเป็นทีม เมื่อทีมได้รับการฝึกอบรมและพร้อมแล้ว ทีมจะถูกส่งออกไปเพื่อบุกเบิกคริสตจักรใหม่ซึ่งจะบุกเบิกคริสตจักรใหม่ๆขึ้นอีก