ท่านสามารถฟังคำเทศนาออนไลน์ได้โดยคลิ๊กลิ้งค์หัวข้อที่ท่านต้องการ และสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้โดยคลิ๊กขวาที่ลิ้งค์หัวข้อที่ต้องการ เลือกเมนู Save Link As...1 เม.ย. 2018
[941] ฤทธิ์เดชแห่งการอัศจรรย์
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม