ท่านสามารถฟังคำเทศนาออนไลน์ได้โดยคลิ๊กลิ้งค์หัวข้อที่ท่านต้องการ และสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้โดยคลิ๊กขวาที่ลิ้งค์หัวข้อที่ต้องการ เลือกเมนู Save Link As...20 ส.ค. 2017
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ
27 ส.ค. 2017
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ
3 ก.ย. 2017
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ
10 ก.ย. 2017
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ
17 ก.ย. 2017
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ
24 ก.ย. 2017
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
8 ต.ค. 2017
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ
15 ต.ค. 2017
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
- โครงร่างคำเทศนาแบบเติมคำ
19 พ.ย. 2017
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
26 พ.ย. 2017
- โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม