ท่านสามารถฟังคำเทศนาออนไลน์ได้โดยคลิ๊กลิ้งค์หัวข้อที่ท่านต้องการ และสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้โดยคลิ๊กขวาที่ลิ้งค์หัวข้อที่ต้องการ เลือกเมนู Save Link As...6 ม.ค. 2019
-โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
9 ธ.ค. 2018
-โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
18 พ.ย. 2018
-โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
4 พ.ย. 2018
-โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
-โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ
28 ต.ค. 2018
-โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
-โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ
21 ต.ค. 2018
-โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
-โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ